Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület info@lentiregion.hu

TAGJAINK

között olyan szolgáltatókat kínálunk az ide látogatóknak, akik szálmára a vendég az első. Hiszen Zalában a "vendég"látás jóval többet jelent, mint egyszerű szolgáltatás. Nálunk az élmény garantált...

Tagok

Lenti Város

A város területén fellelhető legkorábbi nyomok a római korból valók. Valószínűleg lakott település is volt itt, amelyet a borostyánút közelsége is bizonyít.

Lenti első említése 1237-ből való még Nemith alakban írva. A település mellett azonban jóval nagyobb jelentőséggel bírt a település határában a 13. század elején elkészült mocsárvár, amely a Kerka árterében szigetekre épült, és nehezen bevehetőnek számított. IV. Béla a környéket elvette addigi birtokosától, Buzádtól. 1275-ben már, mint királyi vadászfalu ismeretes. 1343-ban Nagy Lajos király Lendvai Miklósnak adományozta a várat a faluval együtt. Halála után a birtok hosszú időre a Bánffyak birtokába került.

1381-ben mezővárosi rangot kapott a település. Ekkortájt ismeretes Lenti tagozódása a vár körüli Belső-Lentire és a tőle nyugatra lévő Külső-Lentire. Lenti vára a törökök által többször ostrom alá került, ám elfoglalni nem sikerült, viszont ez idő tájt az alsó települések nagymértékben elnéptelenedtek.

1768-ban Esterházyak egy földesúri rendelkezéssel eltörölték a város privilégiumait, így fejlődése jó időre megtorpant. 1770-ben épült az elemi iskolája. Ekkor Lenti lélekszáma 567 fő volt.

1890-ben készült el a Zalaegerszeg–Lenti–Csáktornya vasútvonal, amely komoly gazdasági fellendülést hozott a településnek. Az első világháború során a kevert nemzetiségű településen komoly ellentét alakult ki a magyarok és a horvátok között. A trianoni békeszerződés során meghúzott új határ közvetlen Lenti közelében húzódott, amely egyben azt is jelentette, hogy az alsólendvai járásszékhely is a határon túlra, a Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz került, így a térség irányításának feladata Lentire hárult. 1925-től járásszékhely lett, aminek azonban megfelelő intézményrendszer hiányában egészen 1950-ig nem tudott jól eleget tenni.

Az 1920-as években indult meg az iparosodás Lentiben. 1922-ben megalakult a Kerkavölgyi Faipari Rt. fűrészüzem, amely ekkor a térség legnagyobb vállalata volt. 1923-ban pótkávégyár is létesült itt. 1924-ben ipari iskola, 1928-ban óvoda, 1933-ban polgári, 1938-ban négytantermes katolikus iskola nyitotta meg kapuit a járásszékhelyen.

A második világháborút követően Lenti nem indult komolyabb fejlődésnek, egészen az 1960-as évekig, amikor is megyei határozat alapján Zala megye harmadik ipari központját kívánták itt létrehozni. Ekkor épültek a Zalaegerszegi Ruhagyár és az Erdőgazdaság Fűz- és Kosáripari Vállalat helyi üzemei. Szintén jelentős volt a térségben az olajipar, illetve az erdőgazdálkodás. 1961-től gimnázium is működik a településen, amely végül 1969-ben kapta meg a nagyközségi rangot. 1965-ben hozzácsatolták Mumort, 1977-ben Lentiszombathelyt. 1978. december 31-én városi rangot kapott a település, egyúttal még három községet (az 1941-ben Bárhely és Kerkaszentmihályfa egyesülésével keletkezett Bárszentmihályfát, továbbá Lentikápolnát és Máhomfát) is hozzácsatoltak. A hozzácsatolt települések Lenti mai területének több mint ¾ részét teszik ki, népességük viszont csupán a város összes lakosságának egynegyedét.

A település életében komoly szerepet játszott az 1951-ben létrehozott Bottyán János Laktanya, amelyben harckocsizó és lövészegységek állomásoztak. A laktanyában dolgozók és családjaik kiszolgálására a városban infrastrukturális fejlesztések kezdődtek és lakótelepek épültek. Az utolsó alakulat a MH 26. Bottyán János Gépesített Lövészdandár 1997-es felszámolásával lezárult egy fejezet a város történetében.

Lenti gazdasági életében jelentős visszaesést okozott a rendszerváltás időszakában a laktanya bezárása, illetve az olajipar fokozatos megszűnése. A város és a kistérség számára a legfontosabb bevételi forrást napjainkban az erdőgazdálkodás mellett egyre nagyobb mértékben az idegenforgalom jelenti. A szlovén, osztrák és horvát határ közelsége komoly gazdasági lehetőségeket rejt: a határok jelképessé válása nyomán megélénkült a kereskedelmi és turisztikai tevékenység a térségben.

 

Elérhetőségek:

 

PROGRAMOKKAL

biztosítjuk a kalandot és élményt az idelátogatóknak, legyen szó... Tovább

Programok_1.jpg
Programok_2.jpg
Programok_3.jpg
Programok_4.jpg
Programok_5.jpg
Programok_6.jpg
Programok_7.jpg
Programok_8.jpg
previous arrow
next arrow

HELYI TERMÉKEINK

garancia a természetességre és  megbízhatóságra... Tovább

Arvay_szobrok.jpg
Bussay_bor.jpg
ELF_sor.jpg
FR_fuge.jpg
FR_palinka.jpg
Gocsej_zamata.jpg
Hacsko_Imrene_szottes.jpg
Magai_Beata_szteszta.jpg
Mives_tejmanufaktura.jpg
Or_Ildiko_mezes.jpg
Szekeres_tokmagolaj.jpg
TE_mez.jpg
TK_sonka.jpg
previous arrow
next arrow

LÁTNIVALÓKBÓL

a környék számos egyediséggel bővelkedik. Lentiből indul Magyarország... Tovább

MS_Csesztreg_tajhaz.jpeg
MS_Dl-Burgerland1.jpeg
MS_Gcsej1.jpeg
MS_Hets1.jpeg
MS_Lenti1.jpeg
MS_Mura-mente1.jpeg
MS_Muravidk1.jpeg
MS_rsg1.jpeg
previous arrow
next arrow

LENTI ÉS TÉRSÉGE
TURISZTIKAI EGYESÜLET
8960 Lenti, Deák utca 4.
+36 20 285-4628
info@lentiturizmus.hu

LENTI ÉS KÖRNYÉKE
Egy parányi térség három ország határán, ahol az élmények csak arra várnak, hogy Te felfedezd.

Jóval több, zöldebb és egyedibb, mint gondolnád...